Hazır Ortezler

Ortez; Hareket edebilen vücut kısımlarının fonksiyonunu iyileştirmek, zayıf kas veya eklemleri desteklemek veya düzeltmek için kullanılan ortopedik cihaz, araç veya atel gibi vücuda dıştan takılan cihazlardır. Ortezden beklenen hasarlanan dokuları koruması, hareketleri kolaylaştırması, iyileşmeyi desteklemesi ve ağrıyı azaltmasıdır.Ortezler kullanıldıkları vücut bölümlerine göre isimlendirilir. El ortezleri, diz ortezleri, boyun korseleri vb gibi. Bir kısım ortezler hazır olarak üretilmiştir ve uygun bedenlerde satın alınabilir. Bazen ise hekimin reçetesine göre özel olarak ortez teknikeri tarafından üretilmelidir. 

Kollar ve eklemlerindeki sorunlarda ağrıyı kontrol etmek, hareketi düzeltmek ve fonksiyonu arttırmak için hazırlanan ortezlerdir.

Bu bölgenin hastalıklar veya travma nedenli kas ve iskelet sistemindeki kırık, sinir hasarı, bağ ve tendon yaralanmaları, yanık, donma sonucu gelişen ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu ortezle tedavi edilir.Tüm kol veya bölgesel olarak dirsek, el, parmak eklem ve yapıları için tasarlanır ve kontrol ettikleri bölgeye göre de isimlendirilir. Hazır olarak üretilmiş ve farklı sorunlara çözüm sağlayan ateller yanında soruna ve hastaya üretilir.

1-Parmak Ortezi

1) Statik parmak splintleri ( atelleri) Hareketi kısıtlar, ergonomik destekleri ile hastaya konfor sağlar.

 Kullanıldığı yerler:

·       tendinit

·       hafif-orta dereceli zorlanma ve burkulma

·       yaralanma sonrası ağrı ve şişme durumları

·       kırık, çıkıklar

·       tendon kopmaları/ kesikleri/yırtıkları

·       Romatoid artrit, osteoartrit

·       ameliyat sonrası destekleme

 

Mallet (çekiç) parmak splinti Ekstansor tendon yaralanması/ kopması nedeniyle görülen çekiç parmak deformitesinde kullanılır. Orta eklem ( PIP) serbestken, uç eklem ( DIP)  sabitlenmiştir.

Beyzbol parmak splinti Ekstansor tendon yaralanması/ kopması durumunda parmağı ekstansiyonda tutmak amacıyla kullanılır.

Toad finger ( kurbağa parmak) splinti Parmağı istenen pozisyonda tutmak için kullanılır.

Oval 8 parmak splinti İhtiyaç duyulan eklemi desteklemek, parmağı istenen pozisyonda tutmak için kullanılır.