Gövde Ve Boyun Ortezleri

Gövde ortezleri, özellikle gövde ve boyun omurları stabilizasyonu için kullanılan, kişiye göre ölçülendirilme sonrası endikasyona göre gerekli baskıların yapıldığı profesyonel ortezlerdir.Kesinlikle bu işin eğitimini almış ve ruhsatlı kişiler tarafından imal edilirler.

1-Lso Lumbosacral Ortez

Lumbal vertebra travmalarında, post-op dönemde gövdenin immobilizasyonunu sağlar. Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve aksiler rotasyonunu engeller. Dış kısım 3mm. Polietilenden yapılmıştır. İç kısım 3mm. Plastozot ile veya ortopedik sot kumaşla kaplanmıştır. Velkro bantlar ile ayarlanabilir özelliktedir. Hastaya özel ölçü (alçı kalıp) ile imal edilir.

2-Tls Ortez

Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve rotasyonunu engeller. İliak kanatlara oturarak tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar. Lomber lordozu kontrol eder. Doktorun isteğine göre önden, arkadan ve yandan açılabilir. İç kısım 3mm. Plastozot veya soft ortopedik kumaşla kaplanabilir. Hava sirkülasyonu için ortez üzerinde delikler açılır. Velkro bantlar ile ayarlanabilir. Hastaya özel (alçı kalıp alınarak) ölçü ile imal edilir.

3-Renklinasyon Korse

Vertebraların tam immobilizasyonunu sağlar. Arkada iki çelik barı vardır. Pelvis ve toraksı içine alan çerçeve şeklinde yapı gövdeyi stabilize eder.Fleksiyon, rotasyon ve lateral fleksiyonu engeller. Ölçü ile özel olarak imal edilir.

4-Taylor Korse

Arkada pelvisten scapulanın üst kenarına kadar uzanan iki çelik barı, en altta pelvisi saran duralüminyum bandı vardır. Çelik barın üst ucundan başlayan sekiz bandajı, önden dolaşıp koltuk altından geçerek tekrar çelik bara tutturulur. Fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyonu tam olarak kısıtlar. Ölçü ile özel olarak imal edilir.

5-Mılwauke Korse

Pelvisi içine alan polietilen korse, arkada oksiputa kadar uzanan iki bar, önde mandibulaya uzanan bir barı vardır. Bu üç bar altta polietilen korseye, üstte ise boyun ringine bağlıdır. Skolyozun apeksine uygulanan ped gerginliği, ayarlanabilir özelliktedir. Korse arkadan açılır kapanır. Velkro ayarlıdır.

Endikasyon: Büyüme çağında ki skolyozlu hastaların ameliyat açısına ulaşmamış olanlarında, koruyucu, düzeltici olarak kullanılır.

Size : Ölçü ile özel imal edilir.

6-Skolyoz Boston Ortezi

Skolyoz için kullanılan aksilla altı polietilen veya polipropilen korsedir. Düzeltici pedler yerleştirilerek ve pencere açılarak hastaya uygulanır.

Endikasyon: Skolyoz

Size: Ölçü ile özel imal edilir.

7-MIAMI JTO Ekstansiyon

Miami JTO Torasik Ekstansiyon, 1 CTO (serviko torasik ortez) oluşturmak için herhangi bir Miami J boyunluğu ile kolay kombinasyon sağlayan ve rehabilitasyonun sadece bir boyunluk gerektiren sonraki aşamalarında kolayca çıkartılabilen patentli bir çene desteği olan çok amaçlı, aletsiz monte edilebilen bir ortezdir.

Kullanım endikasyonları :

 • Alt ve üst servikal omurga bozuklukları
 • Tek seviye instabilite
 • İzole kompartman kırığı
 • Lateral kütle kırığı
 • Spinöz process kırığı
 • Stabil Jefferson ve Hangman kırığı
 • Tip 1 odontoid
 • Dejeneratif bozukluklar
 • Travma / ameliyat sonrası immobilizasyon
 • Spinal stenoz
 • Spondilolistezis

Önemli özellikleri :

 • Yalıtkan Miami JTO hem x-ray hem de MR uyumludur.
 • Patentli Seyyar Sırt, oturan, ayakta duran veya uzanan hastanın uygun şekilde hizalanmsını sağlayarak Paralelogram etkisini ortadan kaldırır.
 • Herhangi bir alet olmadan kolayca bağlanır ve çıkartılır.
 • Patentli çene desteği Miami J boyunluğuna kolayca eklenir; çubuk ve metal direk ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Karmaşık olmayan, kullanımı kolay tasarımı,CTO’dan boyunluğa  kolayca dönüştürmeyi sağlayarak Miami J’ nin kullanım esnekliğine avantajları artırır.
 • Tüm Miami J boyunluk boyları ile uyumludur; herkese uyan emsalsiz tek bedendir.
 • Metal parçası yoktur, yalıtkandır, x-ray ve MR için uygun bir üründür.
 • Cilt dostu Sorbatex teknolojisi pedler yıkanalabilir, hava geçirgen ve hijyeniktir.
 • 60 santimetreden kalın bel çevresi için uygundur.

8-Minerva Servikal Boyunluk

Servikal bölgede desteği ve stabilizasyonu sağlar. Çene ve oksipital bölgeyi destekleyen servikal destekler, plastikten imal göğüs ve sırtı destekleyen göğüs destekleri vardır. Metal parçalarla gövde ve servikal destekleri arasında bağlantı sağlanmıştır. Çene ve omuz parçaları ile birlikte omuzlardan destek alır ve servikal bölgeye gerekli ekstansiyon ve traksiyon sağlar.

Kullanım endikasyonları:

 • Osteochondrosis
 • Spondylose
 • Spondylarthrose
 • Tortikolis

9-Philadelphia Trakeotomi Boyunluğu

Geniş bir trakea açıklığı ile Philadelphia Trakeotomi Boyunluğu, sadece mükemmel immobilizasyon ve konfor sağlamaz aynı zamanda sağlık uzmanlarının hızla karotid nabız takibi ve acil trakeotomi yapmasına olanak sağlar.

Kullanım Endikasyonları:

 • Dejeneratif bozukluklar
 • Travma/ameliyat sonrası immobilizasyon
 • Spinal stenoz
 • Spondilolistezis

10-Wire Frame Servikal Boyunluk

Servikal bölge desteğive stabilizasyonu sağlar. Anatomik yapıya uygun çene parçası, şekillendirilmiş çelik tel üzerine silikon tüp geçilerek şekil verilebilen oksipital destek ise içine aliminyum balen konulan polietilenden imal edilmiş üzeri antiallerjik kumaşla kaplanmıştır. Ekstansiyon seviyesini ayarlamak mümkündür. Hastaya ortez kullanımı sırasında maksimum konfor sağlar. Terleme yapmaz.

Kulanım endikasyonları:

 • servikal travma
 • disk hernisi
 • osteoarthritis
 • servikal tendinitis
 • kas spazmı
 • ameliyat öncesi ve sonrası servikal omurga kireçlenmesi

11-Minerva Servikal Boyunluk

Servikal bölgede desteği ve stabilizasyonu sağlar. Çene ve oksipital bölgeyi destekleyen servikal destekler, plastikten imal göğüs ve sırtı destekleyen göğüs destekleri vardır. Metal parçalarla gövde ve servikal destekleri arasında bağlantı sağlanmıştır. Çene ve omuz parçaları ile birlikte omuzlardan destek alır ve servikal bölgeye gerekli ekstansiyon ve traksiyon sağlar.

Kullanım endikasyonları:

 • Osteochondrosis
 • Spondylose
 • Spondylarthrose
 • Tortikolis
 • Operasyon sonrası koruyucu olarak