Göde Ve Boyun Ortezleri

Gövde ortezleri, özellikle gövde ve boyun omurları stabilizasyonu için kullanılan, kişiye göre ölçülendirilme sonrası endikasyona göre gerekli baskıların yapıldığı profesyonel ortezlerdir.Kesinlikle bu işin eğitimini almış ve ruhsatlı kişiler tarafından imal edilirler.

Tortikolis Korsesi

Serbestleme operasyonundan sonra SCM kasını en uzun şekilde pozisyonlar. Operasyon öncesi doktor ile birlikte hastadan ölçü alınarak, model üzerinde istenilen açısal değişiklikler yapılır. Dışı 3mm. Polietilenden yapılmıştır. İç kısımı soft ortopedik kumaş ya da plastozot ile kaplanmıştır. Hava sirkülasyonunu sağlamak için delikler açılmıştır.

Endikasyon: SCM serbestleme operasyonu sonrası pozisyonlama

Size: Alçı sargı ile ölçü alınarak özel olarak imal edilir.

Mr Uyumlu Halo Sistem

Servikal omurların stabilizasyonunda kullanılır. Kafaya sabitlenen ring bölümü ve gövdeye takılan yelek kısmından oluşur. Yelek ve ring bağlantısı 4 adet rod ile sağlanır. Mr uyumludur. Ring bölümü karbon fiber alaşımlıdır. Skull pinler titanyum, uç kısımları seramiktir. Yelek bölümü polietilen LD, iç kısımlar kuzu postundandır.

Endikasyon: İnstabil servikal yaralanmalarında, odontoid kırıkları, odontoit spinal yaralanmalar, tümörler, post-operatif stabilizasyon, servikal traksiyon (ring)

Lso Lumbosacral Ortez

Lumbal vertebra travmalarında, post-op dönemde gövdenin immobilizasyonunu sağlar. Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve aksiler rotasyonunu engeller. Dış kısım 3mm. Polietilenden yapılmıştır. İç kısım 3mm. Plastozot ile veya ortopedik sot kumaşla kaplanmıştır. Velkro bantlar ile ayarlanabilir özelliktedir. Hastaya özel ölçü (alçı kalıp) ile imal edilir.

Tls Ortez

Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve rotasyonunu engeller. İliak kanatlara oturarak tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar. Lomber lordozu kontrol eder. Doktorun isteğine göre önden, arkadan ve yandan açılabilir. İç kısım 3mm. Plastozot veya soft ortopedik kumaşla kaplanabilir. Hava sirkülasyonu için ortez üzerinde delikler açılır. Velkro bantlar ile ayarlanabilir. Hastaya özel (alçı kalıp alınarak) ölçü ile imal edilir.

Endikasyon: Ameliyat sonrası hastayı immobilize etmek, ameliyat gerekmeyen kompresyon kırıklarında kullanılır., Dejeneratif omur hastalıklarında ise koruyucu olarak kullanılır.

Renklinasyon Korse

Vertebraların tam immobilizasyonunu sağlar. Arkada iki çelik barı vardır. Pelvis ve toraksı içine alan çerçeve şeklinde yapı gövdeyi stabilize eder.Fleksiyon, rotasyon ve lateral fleksiyonu engeller. Ölçü ile özel olarak imal edilir.

Taylor Korse

Arkada pelvisten scapulanın üst kenarına kadar uzanan iki çelik barı, en altta pelvisi saran duralüminyum bandı vardır. Çelik barın üst ucundan başlayan sekiz bandajı, önden dolaşıp koltuk altından geçerek tekrar çelik bara tutturulur. Fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyonu tam olarak kısıtlar. Ölçü ile özel olarak imal edilir.

Mılwauke Korse

Pelvisi içine alan polietilen korse, arkada oksiputa kadar uzanan iki bar, önde mandibulaya uzanan bir barı vardır. Bu üç bar altta polietilen korseye, üstte ise boyun ringine bağlıdır. Skolyozun apeksine uygulanan ped gerginliği, ayarlanabilir özelliktedir. Korse arkadan açılır kapanır. Velkro ayarlıdır.

Endikasyon: Büyüme çağında ki skolyozlu hastaların ameliyat açısına ulaşmamış olanlarında, koruyucu, düzeltici olarak kullanılır.

Size : Ölçü ile özel imal edilir.

Skolyoz Boston Ortezi

Skolyoz için kullanılan aksilla altı polietilen veya polipropilen korsedir. Düzeltici pedler yerleştirilerek ve pencere açılarak hastaya uygulanır.

Endikasyon: Skolyoz

Size: Ölçü ile özel imal edilir.

MIAMI JTO Ekstansiyon

Miami JTO Torasik Ekstansiyon, 1 CTO (serviko torasik ortez) oluşturmak için herhangi bir Miami J boyunluğu ile kolay kombinasyon sağlayan ve rehabilitasyonun sadece bir boyunluk gerektiren sonraki aşamalarında kolayca çıkartılabilen patentli bir çene desteği olan çok amaçlı, aletsiz monte edilebilen bir ortezdir.

Kullanım endikasyonları :

 • Alt ve üst servikal omurga bozuklukları
 • Tek seviye instabilite
 • İzole kompartman kırığı
 • Lateral kütle kırığı
 • Spinöz process kırığı
 • Stabil Jefferson ve Hangman kırığı
 • Tip 1 odontoid
 • Dejeneratif bozukluklar
 • Travma / ameliyat sonrası immobilizasyon
 • Spinal stenoz
 • Spondilolistezis

Önemli özellikleri :

 • Yalıtkan Miami JTO hem x-ray hem de MR uyumludur.
 • Patentli Seyyar Sırt, oturan, ayakta duran veya uzanan hastanın uygun şekilde hizalanmsını sağlayarak Paralelogram etkisini ortadan kaldırır.
 • Herhangi bir alet olmadan kolayca bağlanır ve çıkartılır.
 • Patentli çene desteği Miami J boyunluğuna kolayca eklenir; çubuk ve metal direk ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Karmaşık olmayan, kullanımı kolay tasarımı,CTO’dan boyunluğa  kolayca dönüştürmeyi sağlayarak Miami J’ nin kullanım esnekliğine avantajları artırır.
 • Tüm Miami J boyunluk boyları ile uyumludur; herkese uyan emsalsiz tek bedendir.
 • Metal parçası yoktur, yalıtkandır, x-ray ve MR için uygun bir üründür.
 • Cilt dostu Sorbatex teknolojisi pedler yıkanalabilir, hava geçirgen ve hijyeniktir.
 • 60 santimetreden kalın bel çevresi için uygundur.

Miami J

Piyasada üst düzey bir immobilizer olduğu çok sayıda çalışma ile ispatlanan patentli Miami J boyunluk, geniş bir yelpazede çeşitli anatomik yapılara uyum sağlamak üzere 6 farklı ebatta üretilmiş boy seçimini kolaylaştıran fenotip-odaklı bedenlerde satışa sunulmuştur.

Kullanım endikasyonları:

 • Travma hastaları için servikal omurga immobilizasyonu
 • Servikal omurga ameliyatı öncesinde ve sonrasında immobilizasyon
 • Dejeneratif bozukluklar
 • Spinal stenoz
 • Spondilolistezis

Önemli özellikleri:

 • Fenotip odaklı boy sistemi hastalığı uyum sağlamasında hata yapma olasılığını önemli ölçüde azaltırken boy seçimini basit hale getirir.
 • Mükemmel immobilizasyon için birlikte çalışmak üzere biyomühendislik ile düzenlelen eşsiz ön ve arka destekler.
 • Ayarlanabilir alt çene ve oksipital desteği, basıncı dağıtmak ve cildin zarar görmesini önlemek için gereksinime göre uyarlama sağlar
 • Dekübiti engelleyecek şekilde özel olarak düzenlenen Sorbatex pedleri uzun süreli giyildiğinde cilt bütünlüğünü korur- kolayca temizlemek için çıkartılabilir.
 • Sternal Ped, basıncı dağıtır ve konfor için çıkartılabilir; sırt üstü pozisyonda veya yutkunurken problem oluşturmaz.
 • Hastaya yardımcı olan velkro bantlar, immobilizasyonu temin ederken esneklik ve rahatlık sağlar.
 • Lateks içermez, her türlü görüntüleme yöntemine uygundur.

Not:  Bu ürünün, tek hastada kullanılması tavsiye edilir. Farklı hastalar üzerine kullanmayınız. Kullanım ve enfeksiyon kontrolü konusunda sağlık uzmanının talimatlarına uyunuz.

Ayarlanabilir Miami J

Ayarlanabilir MiamiJ; Miami J  servikal boyunluktaki bilimsel olarak kanıtlanmış prensiplere dayanır, mevcut en iyi Servikal omurga immobilizeri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

Hasarlı bölgede maksimum düzeyde immobilizasyon sağlayarak hızlı iyileşmeye yardımcı olur; cildin zarar görmesini ve hastanın rahatsızlığını en aza indirir bu sayede hastaya uygun şekilde uyum sağlar. Bu eşsiz ayarlanabilir boyunluk çeşitli fenotipteki kullanıcılarda boyun anatomisine tam uyum sağlar, dolayısıyla stok maliyetini azaltır.

Kullanım endikasyonları:

 • Travma sonrası
 • Stabil servikal kırıklar
 • Servikal spondilit
 • Motor-nöron hastalığı
 • RA ve OA servikal omurga
 • Servikal disk hernisi
 • Operasyon sonrası

Özellik ve faydaları:

 • Boy ayarlama mekanizması sayesinde hastaya uyarlaması kolaydır. Stok adeti ihtiyacı daha azdır.
 • Bilinen temel basınç noktalarında (çene, oksiput,  trapezius köprücük kemiği) basıncı en aza indirecek şekilde biyomühendislik ile düzenlenmiştir.
 • Sternal ped, ambulatuvar  basıncı dağıtır ve tamamen çıkartılabilir; entübe hastaları temizlerken tüpün çıkarılmasına gerek olmadan boyunluğun ön tarafının çıkartılmasını sağlar.
 • Patentli Flex-Edge teknolojisi, anatomi konturlarına kolaylıkla uyan ve basıncı aynı oranda dağıtan çok kalıplı yumuşak kanallara sahiptir.
 • MRI, CT ve x-ray uyumludur.

Not:  Bu ürünün, tek hastada kullanılması tavsiye edilir. Farklı hastalar üzerine kullanmayınız. Kullanım ve enfeksiyon kontrolü konusunda sağlık uzmanının talimatlarına uyunuz.

Minerva Servikal Boyunluk

Servikal bölgede desteği ve stabilizasyonu sağlar. Çene ve oksipital bölgeyi destekleyen servikal destekler, plastikten imal göğüs ve sırtı destekleyen göğüs destekleri vardır. Metal parçalarla gövde ve servikal destekleri arasında bağlantı sağlanmıştır. Çene ve omuz parçaları ile birlikte omuzlardan destek alır ve servikal bölgeye gerekli ekstansiyon ve traksiyon sağlar.

Kullanım endikasyonları:

 • Osteochondrosis
 • Spondylose
 • Spondylarthrose
 • Tortikolis

Philadelphia Trakeotomi Boyunluğu

Geniş bir trakea açıklığı ile Philadelphia Trakeotomi Boyunluğu, sadece mükemmel immobilizasyon ve konfor sağlamaz aynı zamanda sağlık uzmanlarının hızla karotid nabız takibi ve acil trakeotomi yapmasına olanak sağlar.

Kullanım Endikasyonları:

 • Dejeneratif bozukluklar
 • Travma/ameliyat sonrası immobilizasyon
 • Spinal stenoz
 • Spondilolistezis

Wire Frame Servikal Boyunluk

Servikal bölge desteğive stabilizasyonu sağlar. Anatomik yapıya uygun çene parçası, şekillendirilmiş çelik tel üzerine silikon tüp geçilerek şekil verilebilen oksipital destek ise içine aliminyum balen konulan polietilenden imal edilmiş üzeri antiallerjik kumaşla kaplanmıştır. Ekstansiyon seviyesini ayarlamak mümkündür. Hastaya ortez kullanımı sırasında maksimum konfor sağlar. Terleme yapmaz.

Kulanım endikasyonları:

 • servikal travma
 • disk hernisi
 • osteoarthritis
 • servikal tendinitis
 • kas spazmı
 • ameliyat öncesi ve sonrası servikal omurga kireçlenmesi

Çenelikli Servikal Boyunluk

Servikal bölge desteği ve immobilizasyonu sağlar. Plastikten üretilmiştir. Etrafı suni deri ile kaplanmıştır. Çenenin anatomik yapısına uyumlu foam pedi vardır.

Kullanım endikasyonları:

 • Boyun ağrıları
 • Disk hernisi
 • Servikal kas spazmı
 • Servikal omurun desteği

Çeneliksiz Servikal Boyunluk

Servikal bölge desteği ve immobilizasyon sağlar. Plastikten üretilmiştir, etrafı suni deri ile kaplanmıştır.

Kullanım endikasyonları:

 • Boyun ağrıları
 • Disk hernisi
 • Servikal kas spazmı
 • Servikal omurun desteği

Nelson Servikal Boyunluk

Servikal destek ve stabilizasyon sağlar. Çenenin anatomik yapısına uyumlu hipoalerjik plastozottan yapılmıştır.

Kullanım endikasyonları:

 • Boyun ağrıları
 • Disk hernisi
 • Servikal kas spazmı
 • Servikal omurun desyeği

Sponge (Sünger) Servikal Boyunluk

Servikal bölge desteği sağlar. Süngerden imal edilmiştir. Üzeri pamuklu stokinet ile kaplıdır.

Kullanım endikasyonları:

 • Boyun ağrıları
 • Disk hernisi
 • Servikal kas spazmı
 • Servikal omurun desteği

Minerva Servikal Boyunluk

Servikal bölgede desteği ve stabilizasyonu sağlar. Çene ve oksipital bölgeyi destekleyen servikal destekler, plastikten imal göğüs ve sırtı destekleyen göğüs destekleri vardır. Metal parçalarla gövde ve servikal destekleri arasında bağlantı sağlanmıştır. Çene ve omuz parçaları ile birlikte omuzlardan destek alır ve servikal bölgeye gerekli ekstansiyon ve traksiyon sağlar.

Kullanım endikasyonları:

 • Osteochondrosis
 • Spondylose
 • Spondylarthrose
 • Tortikolis
 • Operasyon sonrası koruyucu olarak

Lumbostad Korse

Lomber bölgenin stabilizasyonunu ve desteklenmesini sağlar. Hava geçirgen terletmeyen elastik kumaştan yapılmıştır. Korsenin arka bölümünde lordozu destekleyen 2 adet çelik balen ve 2 adet plastik balen vardır. Korsenin arkasındaki çapraz bantlar tam destek sağlar.

Kullanım endikasyonları:

 • Lumbago
 • Siyatik bel fıtıkları
 • Postoperatif destek
 • Fizik tedavide rijit destek olarak kullanılabilir

Lumbosakral Korse

Llumbosakral bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar. Hava geçirgen, terlemeyi engelleyen elastik kumaştan yapılmıştır. Korsenin arka bölümde  2 adet çelik balen ve 2 adet plastik balen mevcuttur.

Kullanım Endikasyonları:

 • Akut ve kronik bel ağrısı
 • Dejeneratif disk
 • Hipermobil ve dejeneratif değişiklikler
 • Lumbago-siyatik

Dorsolomber Korse

Dorsal ve lumbo-sakral bölgenin desteklenmesini ve stabilizasyonunu sağlar. Hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir. Omuz bantları rotasyonu ve kifozu engeller. Korsenin arka kısmında  2 adet çelik balen 2 adet plastik balen vardır. Beldeki ekstra kemer, desteği güçlendirir.

Kullanım endikasyonları:

 • Kompresyon fraktürü
 • Bel fıtıkları
 • Postoperatif destek
 • Fizik tedavide rijit destek amaçlı kullanılabilir.

Abdominal Korse

Kullanıldığı yere göre toraks  veya batın desteği sağlar. Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir.

Kullanım endikasyonları:

 • Postoperatif dönemde toraks veya batın bölgesi desteklenmesine kullanılır

Sternal Korse

STERNUM ASKILI GÖVDE KORSESİ

Sternum desteği sağlar. Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir. Omuzdan gelen bantlar korsenin aşağıya kaymasını engeller. Göğüs pedi ekstra destek sağlar.

Kullanım Endikasyonları :

 • Postoperatif dönemde sternum bölgesinin desteklenmesinde

Posturex

Postür düzeltici destek sağlar. Korse hava geçirgen terlemeyi engelleyen elastik kumaştan üretilmiştir. Arkada iki adet plastik balen vardır. Omuz bantları postural destek sağlayarak, kifozu engeller.

Kullanım endikasyonları:

 • Torasik bölge kaslarının zayıflığı ve tembelliğinde
 • Postür ve duruş bozukluklarında uyarıcı ve düzeltici etki olarak kullanılır.