CTLSO KORSE

Alçı ölçü ile imal edilir. Ameliyat sonrası mobilizasyonda veya ameliyat gerektirmeyen kompesyon kırıklarında alçılamadan sonra kullanılır.

TLSO Korseye ilaveten boyun (servikal) bölgesini çeneden traksiyon yapar. Ön ve arkadan iki parça halinde açılıp kapanır.